FC Alania Vladikavkaz
Official website

FC Alania Vladikavkaz

Jersie numbers of Alania's players

Players of Alania chose their numbers
17.07.2022 17:00
Jersie numbers of Alania's players

Alan Chochiev chose number 11. Alexander Korotkov will perform under number 31. Artur Galoyan took number 20. Ruslan Daurov ― number 70. Georgy Natabashvili ― 23. Abu-Said Eldarushev changed his number to 7.

Rostislav Soldatenko ― 1, Georgy Natabashvili ― 23, Azamat Tomaev ― 91.

Alexey Tataev ― 2, David Shavlokhov ― 3, Soslan Kachmazov ― 4, Alan Bagaev ― 5, Azamat Zaseev ― 13, Khetag Kochiev ― 15, Allon Butaev ― 19, Alexander Korotkov ― 31.

Alan Khugaev ― 8, Batraz Khadartsev ― 10, Alan Chochiev ― 11, David Dzakhov ― 17, Artur Galoyan ― 20, Alan Tsaraev ― 22, Danil Grigoriev ― 68, Ruslan Daurov ― 70, Alan Khabalov ― 77, Khetag Khosonov ― 80, Nikolai Giorgobiani ― 99.

Abu Said Eldarushev ― 7, Islam Mashukov ― 14.